Với iOS14 của Apple, nhà quảng cáo Facebook cần phải làm gì ?

0
454

Những thông tin về sự thay đổi chính sách trên iOS14 của Apple chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều khó khăn và thay đổi trong các chiến dịch quảng cáo sắp tới.

Sau đây là những ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách iOS14 của Apple đến chiến dịch quảng cáo Facebook:

Theo dõi sự kiện thông qua Pixel từ quảng cáo FACEBOOK: Bất kỳ theo dõi nào như Khách hàng tiềm năng, Thêm vào giỏ hàng, Mua hàng, chuyển đổi tùy chỉnh, v.v. với Pixel giờ đây sẽ được báo cáo ít đi do mọi người chọn không theo dõi.

Tối ưu hóa Quảng cáo của bạn cho những sự kiện này: Bởi vì pixel cũng không hoạt động, nên quảng cáo có thể cũng sẽ không được tối ưu hóa cho những người đang thực hiện sự kiện. Do số lượng các tín hiệu, dữ liệu thu được của trình quảng cáo Facebook ít đi, dẫn tới phân phối quảng cáo không chính xác, hiệu quả giảm.

Tiếp thị lại quảng cáo: Khi bạn tạo đối tượng Nhắm mục tiêu lại, bất kỳ ai đã truy cập trang web của bạn từ thiết bị iOS 14 (đã chọn không theo dõi) sẽ không thấy quảng cáo được nhắm mục tiêu lại của bạn (chúng tôi chưa chắc chắn về điều này).

Xây dựng tệp đối tượng mục tiêu: Bởi vì bạn sẽ không có dữ liệu về những người đã truy cập trang web của bạn từ thiết bị iOS, họ sẽ không thuộc đối tượng Nhắm mục tiêu lại hoặc Đối tượng theo dõi. Các tệp đối tượng mục tiêu của bạn sẽ bị “nhỏ” đi (một lần nữa, chúng tôi chưa chắc chắn về điều này).

Số lượt cài đặt ứng dụng: FACEBOOK sẽ không thể tối ưu hóa xung quanh Lượt cài đặt ứng dụng hoặc các chuyển đổi liên quan đến Ứng dụng khác cho thiết bị iOS.

Chỉ còn tối đa 8 sự kiện theo dõi: Thay vì như trước đây sẽ có 17 mã sự kiện tiêu chuẩn và các sự kiện tùy chỉnh khác thì hiện nay FACEBOOK chỉ cho chọn tối đa 8 sự kiện để theo dõi, FB sẽ tạo cấu hình ban đầu chọn các sự kiện chuyển đổi mà họ cho là liên quan đến doanh nghiệp nhất dựa trên hoạt động của doanh nghiệp.

Tất cả các sự kiện khác sẽ không còn hoạt động cho mục đích tối ưu hóa chiến dịch và báo cáo.

Bạn vẫn có thể nhận được khách hàng tiềm năng, doanh số và hành động từ các thiết bị iOS 14, bạn chỉ không thể THEO DÕI hoặc tối ưu hóa cho những hành động đó.

Hãy tưởng tượng thực tế bạn có 100 đơn đặt hàng thành công, nhưng trên báo cáo quảng cáo chỉ hiển thị được 60 đơn -> Chi phí/đơn của bạn cao, tất cả các tệp data của bạn bị thiếu hụt, phản ảnh không chính xác kết quả đạt được, bạn sẽ không biết chính xác adset nào tốt.

ƯỚC TÍNH MỤC TIÊU QUẢNG CÁO FACEBOOK SAU SẼ BỊ ẢNH HƯỞNG:

●Lưu lượng truy cập được tối ưu hóa Lượt xem Trang Đích (sử dụng Pixel): Nếu bạn đang tối ưu hóa cho các Nhấp chuột hoặc Liên kết, quảng cáo của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

Chuyển đổi được tối ưu hóa xung quanh Sự kiện chuẩn hoặc Chuyển đổi tùy chỉnh.

Số lượt cài đặt ứng dụng khi nhắm mục tiêu iOS.

Doanh số theo doanh mục khi họ truy cập trang web của bạn (Cửa hàng trên FACEBOOK và Mua sắm trên Instagram vẫn ở trên nền tảng này sẽ vẫn theo dõi).

HƯỚNG DẪN GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CHO NHÀ QUẢNG CÁO:

Tích hợp conversion API: Với conversion API bạn có thể truyển thẳng dữ liệu từ website tới Facebook Ads Manager mà không cần thông qua trình duyệt.

Xác minh tên miền trong FACEBOOK

Lựa chọn sự kiện chuyển đổi quan trọng nhất với bạn trong tài khoản quảng cáo.

Lưu trữ data của bạn ngay từ bây giờ ví dụ như xây hệ thống CRM.

Thử nghiệm nhiều hình thức quảng cáo mới.

Bài viết này thuộc Chuỗi bài của Novaon Communication, cung cấp thông tin về sự thay đổi chính sách của iOS14, các tác động đến chiến dịch quảng cáo và hướng dẫn lên kế hoạch ứng phó với sự thay đổi này.

Nguồn: Novaon Communication

Thông tin Bất động sản