Sự khác nhau giữa Click và Số phiên truy cập trong đo lường hiệu quả chiến dịch quảng cáo

0
374

Click và số phiên truy cập là hai chỉ số không có gì lạ lắm. Nhưng khi triển khai một chiến dịch quảng cáo. Client đã hỏi tại sao lại có sự khác nhau giữa click và session, Đâu mới là con số chính xác người dùng đo lương hiệu quả của mẫu quảng cáo ? 

Trước hết cần hiểu: 

Click (số nhấp chuột): là một chỉ số off-site, không liên quan gì đến website của bạn, chỉ là chỉ số được tạo ra khi có một người nhấn vào quảng cáo nằm ở bên ngoài website của bạn.

Session (số phiên truy cập): là một chỉ số on-site vô cùng quan trọng, Session sẽ bắt đầu được tính khi người dùng truy cập vào trang web. Theo mặc định, một session sẽ kéo dài trong 30 phút nếu không hoạt động. Tuy nhiên, người dùng có thể điều chỉnh giới hạn này để session kéo dài từ vài giây đến vài giờ.

Từ đó, thấy rằng click và session là hai chỉ số có phương pháp đo khác nhau. Nếu click là số nhấp chuột và quảng cáo thì session là đơn vị tính của mỗi phiên truy cập website của bạn nhỏ hơn 30 phút khi không đóng trình duyệt.

Có hai trường hợp khác nhau giữa Click và Session: 

Click lớn hơn Session xảy ra khi: 

  • Không phải tất các nhấp chuột đều dẫn đến số phiên (tiện ích mở rộng cuộc gọi adwords sẽ không dẫn đến website nên không được tính là một phiên)
  • Tốc độ internet kết nối kém khi người dùng click vào quảng cáo nhưng do load chậm nên người dùng thoát ra khi chưa load trang. Chiến dịch quảng cáo vẫn tính là một click nhưng analytics không tính phiên.
  • Trong quá trình triển khai chiến dịch, website của bạn bị dừng truy cập, nhg quảng cáo vẫn hiển thị và vẫn có người click. Lúc này chiến dịch vẫn tính click nhưng người dùng không truy cập website của bạn được.
  • Người dùng truy cập có thể đã đặt tùy chọn trình duyệt của họ để ngăn Google Analytics được sử dụng trên các trang web thu thập dữ liệu.
  • Chuyển hướng trong các trang đích có thể thường xuyên cản trở mã Google Analytics khởi chạy và nhận diện đúng lượt truy cập đến từ chiến dịch tìm kiếm có trả tiền.
  • Người dùng Click vào mẫu quảng cáo của bạn hơn 1 lần trong thời gian nhỏ hơn 30 phút.

Click nhỏ hơn Session xảy ra khi: 

  • Nhấp chuột không hợp lệ được Google Adwords lọc ra nhưng Analytics lại báo cáo tất cả các phiên.
  • Người dùng nhấp vào quảng cáo và ở lại trang web hơn 30 phút mà không đóng trình duyệt thì adwords tính một nhấp chuột nhưng analytics tính hai phiên.

Việc đo lường tỷ lệ (số phiên truy cập)/(số nhấp chuột quảng cáo) kết hợp với thời gian mỗi phiên, tỷ lệ thoát mỗi phiên hay hành vi có load 50% nội dung trang web hay không sẽ đánh giá hiệu quả của mẫu quảng cáo hay tỷ lệ Click ảo, click không quan tâm của chiến dịch quảng cáo

Thông tin Bất động sản