Hiển thị quảng cáo hơn 90% trên Google Display Network (GDN)

0
147

Theo BrandsVietnam.com:” Quảng cáo banner google hay còn gọi là quảng cáo GDN (Google Display Network) là một hệ thống mạng quảng cáo hiển thị banner trên các trang web thuộc chương trình đối tác Google Adsense. Bạn có thể tự tạo quảng cáo nhắm mục tiêu đến đối tượng theo chiến dịch quảng cáo của bạn”

Không phải kích thước ảnh quảng cáo Banner Google Display Network nào cũng có thể xuất hiện được trên các nền tảng website, để nắm rõ các kích thước ảnh nào phù hợp hay tham khảo bài bên dưới để tối ưu hiển thị quảng cáo hơn 90% mạng hiển thị Google Display Network (GDN) với 7 kích thước chuẩn sau:

Với quảng cáo banner:

  • Kích thước phổ biến: 300×250, 250×250, 728×90, 160×600, 300×600, 320×50, 320×100
  • Dung lượng tối đa: 150kb
  • Ảnh chuyển động (.Gif) hoặc AMPHTML, HTML5: Không quá 30s(nghĩa là có thể lặp nhưng phải dừng sau 30s). Và các Frame(chuyển động) phải cách nhau tối thiểu 5s, số lần chuyển động không quá 4 lần
  • Quảng cáo không được quá lòe loẹt, hình ảnh gây phản cảm người sử dụng

Với quảng cáo đáp ứng:

  • Kích thước: 1200×1200, 1200×628
  • Quảng cáo đáp ứng tự động điều chỉnh kích thước, giao diện và định dạng cho vừa với không gian quảng cáo có sẵn. Vì vậy, một quảng cáo đáp ứng có thể xuất hiện dưới dạng quảng cáo văn bản nhỏ ở một nơi và quảng cáo hình ảnh lớn ở một nơi khác.
  • Để tạo quảng cáo Google Display Network, các nhà quảng cáo sẽ nhập nội dung của họ (ví dụ: tiêu đề, mô tả, hình ảnh và biểu trưng). Sau đó, Google Ads sẽ tự động tạo quảng cáo mà mọi người thấy.
  • Quảng cáo đáp ứng vừa với mọi không gian quảng cáo trên Mạng hiển thị và có thể có định dạng gốc để phù hợp với giao diện của các trang web mà các quảng cáo đó hiển thị.

Tham khảo: Phương pháp tự học Digital Marketing hiệu quả

Nguồn: Internet

Thông tin Bất động sản