Lấy mục tiêu trong Google Analytics thành hành động chuyển đổi trong Google Ads

0
329

Theo Google Ads: “Hành động chuyển đổi được hiểu là một hành động cụ thể của khách hàng mà bạn đã xác định là có giá trị cho doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như mua hàng trực tuyến hoặc cuộc gọi điện thoại. Việc theo dõi các hành động chuyển đổi cho phép bạn biết quảng cáo của mình dẫn đến các hành động có giá trị đó như thế nào”.

Khi thiết lập quảng cáo GDN hoặc Adword,hành động chuyển đổi chính là mục tiêu cho loại chiến lược giá thầu: “Tối đa hóa chuyển đổi”

Hành động chuyển đổi là một mục tiêu của một chiến dịch quảng cáo. Vậy làm thế nào để đo lường một hành động ở trang web là mục tiêu đã cài đặt trong Google Analytics cho chuyển đổi khi chạy quảng cáo trong Google Ads?

Để bắt đầu, trước hết bạn cần liên kết tài khoản Google Analytics với Google Ads đã nhé !

 • Đăng nhập tài khoản Google Analytics
 • Truy cập quản trị
 • Chọn tài khoản Adwords cần liên kết
 • Chọn tiếp tục
 • Chọn tất cả dữ liệu
 • Liên kết tài khoản

Tiếp theo, mình xác nhận liên kết Google Analytics từ tài khoản Google Ads

 • Truy cập tài khoản Google Ads
 • Chọn tài khoản được liên kết

Chọn chi tiết và bật nhập chỉ số trang web

Bước cuối cùng, nhập mục tiêu đã cài đặt trong Google Analytics thành Chuyển đổi trong Google Ads

 • Trên công cụ và cài đặt chọn lượt chuyển đổi.
 • Chọn nút + để bắt đầu theo dõi các lượt chuyển đổi
 • Chọn nhập mục tiêu từ Google Analytics hoặc hệ thống khác
 • Chọn Google Analytics và tiếp tục

Tiếp theo lựa chọn mục tiêu đã cài đặt trong Google Analytics và tiếp tục

Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc nhập  mục tiêu trong Google Analytics thành chuyển đổi trong Google Ads để theo dõi đo lường và tối ưu hiệu quả quảng cáo, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi có ích.

Trong quá trình triển khai chiến dịch, mục tiêu chuyển đổi trong google ads có thể sẽ được cập nhật chậm hơn 1 ngày. Nên nếu thấy đã hoàn thành mục tiêu trong Google Analytics mà ở Google Ads chưa có thì bạn đừng nên lo lắng nhé!

Thông tin Bất động sản