Một số lý do khiến quảng cáo Facebook không phân phối

0
150

Có bao giờ bạn gặp phải trường hợp này chưa? Quảng cáo có nội dung tốt, hình ảnh bắt mắt không sai luật và đã được Facebook duyệt nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy “cắn” tiền. 3 nguyên nhân dưới đây có thể khiến quảng cáo Facebook không phân phối

NGUYÊN NHÂN THỨ NHẤT: THỜI GIAN PHÂN PHỐI QUẢNG CÁO

Khi bài quảng cáo mới duyệt thì cũng cần 1 thời gian để Facebook phân phối (thường là vài tiếng đến nửa ngày). Chứ không phải Facebook duyệt rồi là bài sẽ quảng cáo ngay đến đối tượng target. Vì vậy bạn phải đợi một khoảng thời gian để bài quảng cáo hiển thị.

NGUYÊN NHÂN THỨ HAI: LỖI PHÂN PHỐI QUẢNG CÁO

Lỗi phân phối quảng cáo là khi bài bạn đã được duyệt hơn 1 ngày mà mãi chưa hiện các số liệu phân phối hay còn gọi là bài quảng cáo không “cắn” tiền. Có thể nguyên nhân đến từ Facebook cập nhật hoặc bảo trì nên sẽ ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Khi gặp trường hợp này, giải pháp thường được sử dụng đó là xóa bài QC đó đi và tạo lại mới hoặc đợi vài ngày để xem tình hình và chạy quảng cáo trở lại.

NGUYÊN NHÂN THỨ BA: TỆP ĐỐI TƯỢNG QUÁ NHỎ

Đây là một nguyên nhân mà nếu bạn không có kinh nghiệm chạy QC thì sẽ không thể biết được. Đó là do tệp đối tượng tiềm năng trong nhóm QC của bạn nhắm tới quá nhỏ. (theo kinh nghiệm của mình thì tệp <50.000 người) là rất nhỏ để quảng cáo phân phối đến cho nên bài của bạn dù Facebook đã duyệt nhưng sẽ không “cắn” tiền.

Giải pháp ở đây đó là: Kiểm tra xem tệp đối tượng tiềm năng của bạn có quá nhỏ hay không và chỉnh sửa lại cho tệp rộng hơn.

Nguồn: Sưu tầm

Thông tin Bất động sản