Look A Like trong Facebook Ads – Mở rộng tệp khách hàng hiệu quả với đối tượng tương tự

0
454

Theo định nghĩa của Facebook: “Look a like – Đối tượng tương tự là cách thức tiếp cận những người mới có khả năng quan tâm đến doanh nghiệp, sản phẩm của bạn mà họ giống với khách hàng hiện tại của bạn nhất”.

Khi tệp khách hàng cũ bạn đã chạy hết rồi, thì tệp look a like là một trong những giải pháp cực kỳ hiệu quả, giúp bạn giải quyết vấn đề bạn đang gặp phải.

Khi tạo tệp look a like, Facebook sẽ xác định đặc điểm chung của những người thuộc đối tượng đó (ví dụ: thông tin nhân khẩu học hoặc sở thích). Sau đó, phân phối quảng cáo của cho đối tượng bao gồm những người tương tự (hoặc “có vẻ giống”) họ.

Để tạo đối tượng tương tự: Facebook thường đề xuất đối tượng nguồn từ 1.000 đến 5.000. Đối tượng nguồn có thể là đối tượng tùy chỉnh tạo từ thông tin của pixel, ứng dụng di động hoặc fan trên Trang, số điện thoại, email của khách hàng .v.v

Chất lượng của nguồn cũng quan trọng. Ví dụ: Nếu đối tượng là những người đã từng mua sản phẩm của bạn, thì tệp đối tượng tương tự khi quảng cáo sản phẩm sẽ tạo ra hiệu quả cao hơn.

Tham khảo: Tại sao chạy quảng cáo Facebook không hiệu quả

Cách tạo ra tệp Look a like – Đối tượng tương tự

  • Tạo đối tượng tương tự

  • Chọn nguồn đối tượng: là chọn tệp đối tượng đã tạo từ trước bằng đối tượng tuỳ chỉnh.
  • Chọn vị trí đối tượng: tìm kiếm người dùng tương tự ở quốc gia hoặc khu vực nào thì bạn hãy điền vào đây. Bạn chỉ được chọn 1 quốc gia, nên cần tạo nhiều tệp Lookalike Audiences khác nhau nếu bạn muốn chọn nhiều quốc gia hơn.
  • Chọn quy mô đối tượng: Tại bước này bạn chọn độ lớn của tập khách hàng muốn tạo, các bạn càng kéo sang phía reach thì tập càng lớn và ngược lại. Lưu ý Đối tượng nhỏ hơn sẽ giống đối tượng nguồn nhiều hơn. Việc tạo đối tượng lớn hơn sẽ làm tăng số người tiếp cận tiềm năng nhưng làm giảm mức độ tương tự giữa đối tượng tương tự và đối tượng nguồn.

Khai thác tối đa đối tượng tương tự

  • Nhắm mục tiêu quảng cáo tương tự theo vị trí địa lý, độ tuổi và không cần setup bất kỳ sở thích, nhân khẩu học nào nữa.
  • Tệp đối tượng nguồn càng lớn thì look a like sẽ càng chính xác. Lưu ý: Đối tượng tương tự giống với đối tượng nguồn hơn sẽ có giá trị hơn cho chiến dịch quảng cáo. Tuy nhiên, vẫn có sự khác nhau tùy theo chất lượng của nguồn cũng như tính chất của đối tượng mục tiêu.
  • Xem mức độ hiệu quả của quảng cáo dựa trên doanh thu trên mỗi tỉ lệ chuyển đổi hoặc giá trị trọn đời của chiến dịch trong mỗi đối tượng. Lưu ý: Đối tượng tương tự giống với đối tượng nguồn hơn sẽ có giá trị hơn cho chiến dịch quảng cáo. Tuy nhiên, vẫn có sự khác nhau tùy theo chất lượng của nguồn cũng như tính chất của đối tượng mục tiêu.

Bài viết chia về Look a Like, cách tạo và chạy tệp Lookalike Audiences cho các bạn muốn mở rộng tập đối tượng khách hàng mục tiêu dành cho bạn. Chúc các bạn thành công

Nguồn: quangcaoso

Thông tin Bất động sản